Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


TAXATIE WONINGEN

Taxaties zijn er in veel verschillende soorten, ieder doel heeft zijn eigen taxatierapport.

Voor ieder soort taxatie gelden verschillende regels en rapportagemethoden. Ieder doel heeft zijn eigen taxatierapport. Naast de verschillende soorten taxaties zijn voor sommige vormen gespecialiseerde taxateurs nodig. Soms zelfs meerdere. Voor welk doeleinde het taxatierapport ook gebruikt gaat worden, het belangrijkst is dat het uiteindelijke waardeoordeel goed onderbouwd is. Een duidelijk en realistisch waardeoordeel gebaseerd op alle relevante factoren die de waarde kunnen beïnvloeden, moet de uitkomst zijn van de taxatieopdracht die u hebt gegeven.

Dit zijn de belangrijkste taxaties:

• Standaard Taxatie
• NHG Taxatie
• NWWI Taxatie
• Geveltaxatie
• Waardeverklaringen

Standaard taxatie
Het standaard taxatierapport dat alle banken en hypotheekverstrekkers accepteren. U gebruikt het bij aanvragen van een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie, een echtscheiding, aangifte van successierechten, verkoop, aankoop en WOZ-bepaling. Het is een degelijke, snelle en betrouwbare taxatie die u inzicht geeft in de waarde van de woning.

NHG taxatie
Dit taxatierapport wordt door het Waarborgfonds Eigen Woningen voor de Nationale Hypotheek Garantie geaccepteerd. De taxateur die het rapport opstelt, moet speciaal gecertificeerd zijn en aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Wilt u dus een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, vinkt u dan de NHG-taxatie aan op het aanvraagformulier. Wij melden de taxatie aan bij het NWWI en zorgen dat deze wordt uitgevoerd volgens de normen van het keurmerk NWWI. U ontvangt een online inlogcode om het rapport digitaal op te vragen en een getekend taxatierapport. De extra kosten voor een NHG-taxatie bedragen € 100,--.

NWWI taxatie
Het NWWI-keurmerk is een keurmerk voor woningtaxaties. Sommige geldvertrekkers accepteren alleen taxatierapporten die opgesteld zijn volgens de normen van het NWWI. Alle taxateurs van Taxatie Totaal zijn aangesloten bij het NWWI. Alle uitgevoerde taxaties worden geverifieerd en in een centrale database geregistreerd. Het NWWI controleert zowel de taxateurs als de taxaties. Daarmee is de kwaliteit van een taxatie met het NWWI-keurmerk gegarandeerd.

Als een hypotheekverstrekker eist dat uw rapport aan de NWWI-eisen voldoet, vinkt u dat aan op het aanvraagformulier. Wij melden de taxatie aan bij het NWWI en zorgen ervoor dat deze wordt uitgevoerd volgens de normen van het keurmerk NWWI. U ontvangt een online inlogcode om het rapport digitaal op te vragen en een getekend rapport. De extra kosten voor een NWWI-taxatie bedragen € 100,--.

Geveltaxatie

In sommige gevallen is een geveltaxatie goed genoeg, bijvoorbeeld als de overwaarde van een woning heel groot is. De geveltaxatie is een beknopte taxatie (en dus ook voordeliger) die inzicht geeft in de actuele waarde van uw woning.

Waardeverklaring
Een waardeverklaring is een heel eenvoudige taxatie die aangeeft wat een woning nú minimaal zal opleveren. Zo'n waardeverklaring opstellen kost een stuk minder tijd dan een taxatie en is dus ook een stuk goedkoper. Soms vraagt de bank geen hele taxatie te leveren, maar is een waardeverklaring genoeg. Bijvoorbeeld:

• voor een overbruggingskrediet;
• of om bij de aanvang van een nieuwe rentevast periode te bepalen welk risico de bank loopt;
• als de overwaarde van een woning heel groot is;
• als aanvulling op een bestaand taxatierapport.

1. Taxaties voor hypotheken (financiering);
Als u een onroerende zaak koopt of geld wilt lenen voor een verbouwing, hebt u bij het afsluiten van een hypotheek vaak een taxatierapport nodig. Financiering is een veelvoorkomende reden waarbij een taxatierapport vereist is. De geldverstrekker (bank) wil daarmee zekerheid hebben van de waarde van het onderpand (de woning) voor de hypothecaire lening. Dit type rapport moet zijn uitgevoerd volgens een standaard uitwerkingsmethode die in 2002 tussen banken, verzekeraars en de verschillende makelaarsorganisaties is overeengekomen. Door een standaard manier van rapporteren zijn de rapporten snel en overzichtelijk door te nemen door de acceptanten/boordelaars van geldverstrekkers. De standaard zorgt er ook voor dat niets wat van belang is, kan worden vergeten door de individuele taxateur. In het rapport vindt u een vrije verkoopwaarde en een executiewaarde. Deze waarden kunnen ook direct gegeven worden voor de waarde na verbouwing.

2. Taxaties voor aankoop;
Als u een woning wilt kopen en de onderhandeling nog moet voeren, is het zinvol om vooraf gaand aan het proces al te weten of de vraagprijs realistisch is.

3. Taxaties voor verkoop;
Als u in eigen beheer een woning wilt verkopen, is het verstandig om vóór het te koop zetten van het huis al te weten wat de reële verkoopwaarde is.

4. Taxatie van nieuwbouw / verbouw vanaf tekening;
Als u geld wilt lenen voor een nieuwbouwwoning of voor een verbouwing, hebt u bij het afsluiten van een hypotheek over het algemeen een taxatierapport nodig.

5. Taxaties in verband met een scheiding;
Bij echtscheiding of bijvoorbeeld het beëindigen van een zakelijke samenwerking is voor een juiste financiële verdeling een taxatie onontbeerlijk. Bij een scheiding, ook wel wegens voorgenomen wijziging in de eigendomsverhoudingen genoemd, wordt vaak gebruikgemaakt van één gezamenlijk aan te wijzen taxateur wanneer de verhoudingen redelijk zijn of een zogenoemde minnelijke waardering in het geval de verhoudingen slecht zijn. Opdracht is in dit geval taxatie van de vrije verkoopwaarde om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbaar bedrag van uitkoop of inkoop. Bij deze taxatie wordt geprobeerd zo min mogelijk rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de opdrachtgevers om zo te komen tot een zo objectief mogelijke waardebepaling.

6. Taxaties voor fiscale doeleinden (bijvoorbeeld minnelijke waardering of gezamenlijke taxatie);
Bij overlijden of bij de overdracht van een zakelijk onroerende zaak naar privé kan het verstandig zijn om samen met een taxateur van de Belastingdienst een taxatie te laten uitvoeren. Een minnelijke waardering wordt uitgevoerd wanneer meerdere taxateurs tegelijk een object taxeren en gezamenlijk de waarde bepalen. Vaak krijgen de taxateurs verschillende opdrachtgevers waarbij de ene opdrachtgever belang heeft bij een hoge waarde en de andere bij een lage waarde. De taxateurs bepalen onafhankelijk de waarde in opdracht van hun opdrachtgevers om vervolgens overleg te voeren over de uiteindelijk gezamenlijk te bepalen en de te rapporteren waarde. Dit soort taxaties wordt gebruikt bij onder andere schenkingsrecht, successie en bedrijfsbeëindiging waarbij de tegenpartij de Belastingdienst is. Ook wordt dit soort taxaties vaak toegepast bij scheiding, bedrijfsopvolging of transacties onder vrienden en bekenden waarbij iedere belanghebbende een eigen taxateur aanwijst om zo tot een voor ieder aanvaardbaar bedrag te komen. Het te taxeren bedrag is bij deze taxatie de waarde in het economisch verkeer.

7. Taxaties volgens artikel 275 WvK (herbouwwaarde);
Moet de herbouwwaarde vastgesteld worden voor uw opstalverzekering, dan is deze taxatie vaak noodzakelijk. De herbouwwaarde van een woning of bedrijfspand is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde 'bestanddelen' zoals een nieuwe keuken en/of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal. Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

8. Taxaties in het kader van de wet op de onroerende zaken (WOZ);
Wanneer u het niet eens bent met de waarde van uw woning in het kader van de Wet WOZ, kan een taxatie, gebaseerd op de juiste gronden, u helpen om uw gelijk te halen. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait, de vermogensrendementsheffing, de belasting voor waterschappen enzovoort.

9. Taxaties ten behoeven van een aangifte successie;
De taxatie voor een aangiftesuccessie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd taxateur maar heeft geen vaste of verplichte uitwerkingsvorm. Met andere woorden: iedere taxateur mag het op zijn eigen manier opschrijven zolang de basisgegevens – zoals het adres van het object, kadastrale gegevens, omschrijving en waarde – maar vermeld worden. De waarde wordt in dit rapport omschreven als de waarde in het economisch verkeer. Dit is immers de waarde waarover de wetgever de eventuele successierechten heft. De waarde in het economisch verkeer komt redelijk goed overeen met de vrije verkoopwaarde. Het rapport moet uiteindelijk worden overgelegd aan de notaris die het rapport gebruikt voor de aangifte successie. Als het te taxeren onroerend goed een woning betreft, moet de WOZ-waarde worden aangegeven. Niet-woningen (zoals winkels en garageboxen) moeten getaxeerd worden.

Klik hier om direct een taxatie aan te vragen.

Copyright 2012 | Taxatie Totaal - All rights reserved | Algemene voorwaarden / Gebruiksvoorwaarden
Created by Dutch Grafix